Hội thảo diễn ra ngày 25/12/2021

Tin tức – Sự kiện

Cấp bách cứu ngành Du lịch đang “rơi thẳng đứng”

Nhằm làm rõ hơn thực trạng của ngành Du lịch và các chính sách hỗ trợ du lịch, tiếp nối Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021: Phục hồi và Phát triển bền vững, ngày 25.12, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo du lịch 2021: Du lịch Việt Nam- phục hồi và phát triển.

Khai mạc Hội thảo du lịch 2021

Sáng 25/12, tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đã diễn ra Hội thảo Du lịch 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam – Phục hồi và phát triển”, do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội thảo. Khuyến khích mở cửa du lịch quốc tế an toàn, phục hồi duc lịch nội địa ngày từ đầu năm 2022, mô hình du lịch xanh- vừa làm việc, vừa du lịch…là những xu thế mới được thảo luận tại Hội thảo.

Tìm giải pháp phục hồi du lịch nhanh và bền vững

Dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực, nặng nề đối với ngành du lịch. Dự báo phải đến năm 2023, ngành du lịch mới có thể phục hồi đạt như thời điểm trước khi có dịch Covid-19.

Khai mạc hội thảo Du lịch Việt Nam- phục hồi và phát triển

Sáng 25/12, Hội thảo Du lịch 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam-Phục hồi và phát triển” đã khai mạc tại Nghệ An. Hội thảo do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Nghệ An tổ chức.