Hội thảo diễn ra ngày 25/12/2021

Chương trình hội thảo

Phiên Chuyên đề

Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về xu hướng và kinh nghiệm thế giới vượt qua khủng hoảng COVID-19 để phát triển du lịch với các tham luận của các địa phương cùng các doanh nghiệp.

Phiên Toàn thể

Phiên toàn thể sẽ có sự hiện diện và phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ. Đồng thời tại phiên này, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về những vấn đề chung, những định hướng lớn cho sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam.