Hội thảo diễn ra ngày 25/12/2021

Về với xứ Nghệ

Bốn mũi phát triển kinh tế trọng tâm của thị xã Cửa Lò – Nghệ An

Định hướng, mục tiêu phát triển của thị xã Cửa Lò là cùng với thành phố Vinh trở thành đầu tàu tăng trưởng của tỉnh Nghệ An. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền các cấp ở thị xã đang tập trung triển khai để hiện thực hóa mục tiêu đó thông qua bốn mũi phát triển kinh tế trọng tâm.