Hội thảo diễn ra ngày 25/12/2021

Phiên Toàn thể

Phiên toàn thể sẽ có sự hiện diện và phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ. Đồng thời tại phiên này, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về những vấn đề chung, những định hướng lớn cho sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

HỘI THẢO DU LỊCH 2021 “Du lịch Việt Nam – Phục hồi và phát triển”
Nghệ An, ngày 25 tháng 12 năm 2021