HỘI THẢO DU LỊCH NĂM 2021

Du lịch Việt Nam

Phục hồi và phát triển trong bối cảnh mới

Khai mạc ngày 25/12/2021

Còn  ngày đến ngày khai mạc

Đơn vị tổ chức:

Góp ý – Hiến kế – Tham luận

    Lưu ý: Các trường có dấu * là các trường bắt buộc phải nhập.