Hội thảo diễn ra ngày 25/12/2021

Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Địa chỉ: 22 Hùng Vương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ: 51-53 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.