HỘI THẢO DU LỊCH NĂM 2021

Du lịch Việt Nam

Phục hồi và phát triển trong bối cảnh mới

Khai mạc ngày 09/12/2021 (dự kiến)

Còn  ngày đến ngày khai mạc

Đơn vị tổ chức:

Chuyên đề Ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong phát triển du lịch

Trong bối cảnh làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang phát triển mạnh mẽ, có những tác động sâu sắc đến mọi khía cạnh của đời sống kinh tế – xã hội, chủ đề ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số được xác định là một vấn đề cốt lõi trong phát triển du lịch thời đại ngày nay. Chuyển đổi số sẽ đưa ngành du lịch bước vào một thời kỳ mới, khai thác ngày càng hiệu quả những giá trị gia tăng từ hoạt động trên môi trường số.