HỘI THẢO DU LỊCH NĂM 2021

Du lịch Việt Nam

Phục hồi và phát triển trong bối cảnh mới

Khai mạc ngày 09/12/2021 (dự kiến)

Còn  ngày đến ngày khai mạc

Đơn vị tổ chức:

Chuyên đề Định hướng, giải pháp phục hồi, phát triển du lịch

Tại phiên quan trọng này, các đại biểu sẽ thảo luận, đề xuất các định hướng, giải pháp để phục hồi ngành du lịch sau gần 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, đồng thời hướng đến sự phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.